Friday, 22 July 2011

ครม.เศรษฐกิจ: ลิขิตชีวิตรัฐบาล

ตลาดหุ้นได้ขานรับความมั่นคงของว่าที่รัฐบาลใหม่ไปเรียบร้อยแล้วประมาณ 70 จุด โดยขึ้นมาที่ระดับ 1,110 จุด
ผมเองในนามตัวแทนของสมาคมนักวิเคราะห์ฯ ก็ได้แถลงผลสำรวจความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์ฯ ไปแล้วเมื่อสัป
...More
Posted by sombat at 2:46 PM in ฟิตเนสการลงทุน