Wednesday, 6 October 2021

Options Starter เครื่องมือสำหรับมือใหม่ออปชั่น

« ลดความเสี่ยงจากค่าเงินผันผวนด้วย USD Futures | Main | ลงทุนตามเทรนด์ »

กรุงเทพธุรกิจ : Future World
รินใจ ชาครพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

Options Starter เครื่องมือสำหรับมือใหม่ออปชั่น

       ผู้ลงทุนส่วนใหญ่อาจเคยได้ยินเรื่องของออปชั่น (Options) มาบ้าง และอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องยาก แต่ในความเป็นจริง ผู้ลงทุนหลายๆ ท่านอาจจะเคยซื้อขายออปชั่นกันมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Warrant ที่ผู้ออกคือ บริษัทจดทะเบียน หรือ Derivative Warrant ( DW ) ที่ผู้ออกคือ บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้ก็เป็น Options เช่นกัน หากแต่เป็น Options ที่ผู้ออกตราสารคือ บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น โดยผู้ลงทุนจะเริ่มต้นในสถานะผู้ซื้อ Warrant หรือ DW และต่อมานำ Warrant หรือ DW ที่ซื้อไว้แล้วไปขายเพื่อสร้างผลกำไร ในขณะที่ Options ที่เราจะพูดถึงในครั้งนี้ จะเป็น TFEX Options ซึ่งจะแตกต่างไป เพราะผู้ลงทุนสามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อ (Long) หรือผู้ขาย Options (Short) ตั้งแต่แรก

       ก่อนอื่นขอทบทวนสักนิดว่า ออปชั่นเป็นอนุพันธ์ประเภทตราสารสิทธิ โดย “สิทธิ” นั้นก็คือการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง ด้วยราคาที่กำหนดไว้ (Strike Price หรือราคาใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไข โดยออปชั่นที่ให้สิทธิในการซื้อเรียกว่า Call Options ส่วนออปชั่นที่ให้สิทธิขายเรียกว่า Put Options ทั้งนี้ ผู้ขายออปชั่นเป็นผู้ให้สิทธิกับผู้ซื้อตามสัญญา ดังนั้น ผู้ซื้อออปชั่นจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เรียกว่าพรีเมี่ยมให้แก่ผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิดังกล่าว โดยผู้ซื้อออปชั่นนั้น สามารถเลือกได้ว่าจะถือออปชั่นไว้จนหมดอายุและใช้สิทธิตามเงื่อนไขของออปชั่น หรือ ขายสิทธิที่มีนั้นในตลาดโดยไม่ต้องรอจนหมดอายุก็ได้ ในลักษณะเดียวกับที่เรามีใบจองหรือคูปองซื้อสินค้า ดังนั้น ในแง่ความเสี่ยงที่มากสุดของผู้ซื้อออปชั่น ก็คือออปชั่นหมดอายุโดยไม่มีการใช้สิทธิ ผลขาดทุนสูงสุดก็คือมูลค่าที่จ่ายซื้อออปชั่นไป

       ในทางตรงข้าม ผู้ขายออปชั่นจะมีภาระที่จะต้องทำตามเงื่อนไขของออปชั่นเท่านั้น ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน ดังนั้น ในด้านผู้ขายจึงมีความซับซ้อนมากกว่า คือต้องวางหลักประกัน และต้องมีการปรับสถานะหลักประกัน หรืออาจโดนเรียกหลักประกันเพิ่มได้กรณีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ แต่ในขณะเดียวกัน การขายออปชั่น ก็สามารถที่จะสร้างโอกาสทำกำไรได้ดี โดยเฉพาะหากนำออปชั่นหลายรุ่นมาซื้อขายร่วมกันเป็นกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เริ่มต้นสนใจออปชั่นนั้น อาจเริ่มจากการศึกษาทำความเข้าใจในด้านการซื้อออปชั่นก่อน ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือหรือตัวช่วยที่ออกมาเพื่อให้การเริ่มซื้อขายออปชั่นทำได้สะดวกมากขึ้น

       ในการเริ่มต้นซื้อขายออปชั่นนั้น ผู้ลงทุนควรประเมินว่าตนคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาอย่างไร โดยในกรณี SET50 Options ก็ต้องมีการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของหุ้นใหญ่ในตลาด จากนั้นจึงค่อยทำการเลือกประเภทของออปชั่น หรือราคาใช้สิทธิที่มีอยู่ ว่าออปชั่นรุ่นใดจะเหมาะสมกับทิศทางของตลาดที่ตนเองคาดการณ์ ดังนั้น เพื่อให้การตัดสินใจซื้อขายออปชั่นทำได้สะดวกมากขึ้น มือใหม่ออปชั่นอาจพิจารณาใช้ตัวช่วย คือ Options Starter มาใช้เลือกออปชั่นได้

       Options Starter เป็นฟังก์ชั่นใหม่ของ Streaming Application ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเลือกซื้อ SET50 Options ได้ง่ายขึ้นเพียง 3 ขั้นตอน ขั้นแรกเริ่มจากการประเมินว่าทิศทางการเคลื่อนไหวของระดับราคาหุ้นใหญ่ในตลาดหรือ SET50 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลง และเลือกทิศทางตามคาดการณ์ของตนเอง ขั้นตอนที่สอง โปรแกรมจะทำการคัดเลือกออปชั่นมา 6 รุ่น (Series) โดยแบ่งเป็นออปชั่นที่มีราคาใช้สิทธิที่อยู่สูงกว่าและต่ำกว่าระดับดัชนีปัจจุบันอย่างละ 3 รุ่นมาแสดงผลพร้อมกับรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ ระดับดัชนี SET50 ที่จะทำให้ออปชั่นเริ่มทำกำไร (จุดคุ้มทุนหรือ Break-even) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการซื้อออปชั่น (คำนวณจากราคาเสนอขายที่ดีที่สุดในตลาด TFEX ณ ขณะนั้น โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมและ VAT) ในขั้นตอนนี้ผู้ลงทุนสามารถเลือกออปชั่นรุ่นที่คิดว่าสอดคล้องกับเงินลงทุนและระดับดัชนีที่คาดหวังได้ นอกจากนั้น ผู้ลงทุนยังสามารถเลือกให้โปรแกรมแสดงผลออปชั่นมาให้เลือกมากกว่า 6 รุ่นได้โดยเลือกแถบ “แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม” ด้านล่าง

Options Starter เครื่องมือสำหรับมือใหม่ออปชั่น

       หลังจากผู้ลงทุนกดเลือกออปชั่นที่ตนเองสนใจแล้ว ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโปรแกรม Options Starter โดยก่อนส่งคำสั่งซื้อขายนั้นจะมีการแสดงแผนภาพ “กำไร/ขาดทุน” (Payoff Chart) ที่แสดงการคาดการณ์กำไร/ขาดทุนอย่างง่าย ซึ่งรวมถึงจุดคุ้มทุน ต้นทุนที่ใช้ในการซื้อออปชั่น (ค่าซื้อออปชั่น บวกด้วยค่าธรรมเนียมและ VAT) และวันสุดท้ายที่สามารถซื้อขายออปชั่นดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คำสั่งซื้อขายที่ส่งโดย Options Starter จะมีเงื่อนไขแบบ Immediate or Cancel (IOC) กล่าวคือ คำสั่งซื้อจะจับคู่สำเร็จหากราคาที่ส่งคำสั่งเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเสนอขายในตลาด (Offer) ณ เวลาที่ส่งคำสั่ง และจะยกเลิกคำสั่งในกรณีที่ราคาเสนอขายในตลาด (Offer) สูงกว่าราคาที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ในโปรแกรมผู้ลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการส่งคำสั่งและราคาได้โดยเลือกที่แถบ “ตั้งค่าคำสั่ง” แต่สำหรับมือใหม่นั้น การตั้งค่าแบบ IOC อาจสะดวกกว่าเพราะเป็นเงื่อนไขราคาออปชั่นที่ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว ต่อมาเมื่อศึกษาเงื่อนไขอื่นๆ ดีแล้ว จึงค่อยปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไป

       เซ็ทเทรดได้พัฒนา Options Starter มาเพื่อผู้ที่สนใจจะเริ่มซื้อขายออปชั่น ดังนั้น โปรแกรมจึงจำกัดเพียงกลยุทธ์ซื้อ Options เท่านั้น เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถจำกัดผลขาดทุนไม่ให้เกินเงินที่ลงทุนไว้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Options Starter ได้ฟรี โดยสามารถใช้งานผ่านมือถือได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iPhone และ Android รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากโบรกเกอร์ที่ใช้บริการ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.settrade.com

       

Posted by rinjai at 2:05 PM in กรุงเทพธุรกิจ

 

[Trackback URL for this entry]

Your comment:

(not displayed)
Code:
 
 
 

Live Comment Preview:

 
« October »
SunMonTueWedThuFriSat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31