Monday, 25 July 2022

ทำไมประเทศถึงล้มละลาย

ทำไมประเทศถึงล้มละลาย

           

            การ ล้มละลายของศรีลังกา&nb

...More

Monday, 18 July 2022

เงินเฟ้อ-เศรษฐกิจฟุบ-หุ้นฝืด

เงินเฟ้อ-เศรษฐกิจฟุบ-หุ้นฝืด 

            น่าจะประมาณ 20 ปีมาแล้วคือประมาณปี 2544 หรือ 2545  ผมจำได้ว่ามีการจัดงานสัมมนาใหญ่ทางด้านการ

...More

Monday, 11 July 2022

วิกฤติตลาดหุ้นเวียตนาม: ภัยคุกคามหรือโอกาส?

วิกฤติตลาดหุ้นเวียตนาม: ภัยคุกคามหรือโอกาส? 

            ดัชนีตลาดหุ้นเวียตนามในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีรูปแบบคล้

...More

Monday, 4 July 2022

อวสานของเหรียญคริปโต?

อวสานของเหรียญคริปโต? 

          กระแส”  ของเหรียญคริปโตที่อ้างว่าจะกลายเป็นเงินดิจิทัลใน โลกแห่งอนาคต”  ซึ่งรวมถ

...More