Monday, 19 July 2021

Upheaval : วิกฤติชาติและทางออก

Upheaval : วิกฤติชาติและทางออก 

            ช่วงโควิดผมได้อ่านหนังสือที่ได้รับจากเพื่อน VI ที่ส่งมาให้หลายเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้มีเวลาอ่านเล

...More

Monday, 12 July 2021

พีคโควิด

พีคโควิด 

            โลกต่อสู้กับโควิด-19 มาประมาณปีครึ่งแล้ว  ในช่วงแรกนั้น  ประเทศในเมืองหนาวที่เจริญแล้วและ/หรือประเทศที่มีวั

...More

Monday, 5 July 2021

ความเจ็บปวดและการแก้ไขในวิกฤติต้มยำกุ้ง VS โควิด-19

ความเจ็บปวดและการแก้ไขในวิกฤติต้มยำกุ้ง VS โควิด-19 

          จนถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณปีครึ่งแล้วตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด-19  ดูเหมือนว่าสถานการ

...More

Monday, 28 June 2021

ความแตกต่างระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นเวียตนาม

ความแตกต่างระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นเวียตนาม 

            ตั้งแต่เริ่มสนใจและเขียนถึงตลาดและหุ้นเวียตนามมาหลายปี  ผมมักจะบอกว่าเวียตนามมีค

...More

Monday, 21 June 2021

คิดอย่างไรไม่ลำเอียง

คิดอย่างไรไม่ลำเอียง 

            ในโลกปัจจุบันที่ ต้นทุนในการสื่อสารลดลงมาต่ำมากจนแทบเป็นศูนย์  เราก็ได้เห็น  Con

...More