Monday, 23 May 2022

หมีเมกามาแว้ว

หมีเมกามาแว้ว 

            ดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาตกกันระเนระนาดอานิสงค์จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของ

...More

Monday, 9 May 2022

วัฏจักรชีวิตของตลาดหุ้นโตเร็ว

วัฏจักรชีวิตของตลาดหุ้นโตเร็ว 

            นักลงทุน VI ระยะยาวมากเป็น 10 ปีขึ้นไปนั้น  เวลาที่จะลงทุนควรที่จะเลือกตลาดหุ้นที่มีโอกาสสร

...More

Monday, 25 April 2022

ตลาดหุ้น SET-MAI-BB

ตลาดหุ้น SET-MAI-BB

          สองสามวันที่ผ่านมามีหุ้นบางตัวถูกให้หยุดการซื้อขายหรือถูก SP 1 วัน เพราะราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาก ผิดปกติซึ

...More

Monday, 18 April 2022

ลงทุนแบบวี-ไอน์สไตน์

ลงทุนแบบวี-ไอน์สไตน์ 

                ผมเป็นคนชอบอ่าน Quote หรือคำพูดของคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านต่าง ๆ  และพ

...More

Monday, 11 April 2022

บัฟเฟตต์เปลี่ยนไป?

บัฟเฟตต์เปลี่ยนไป? 

            ในระยะหลัง ๆ นี้  มักมีข่าวการซื้อหุ้นของเบิร์กไชร์แฮทธาเวย์ซึ่งบัฟเฟตต์เป็นผู้บริหารหลักในการลงทุนซื้

...More